Informatie

Uw medewerkers zijn bepalend voor uw succes

PDC Veghel richt zich op alle aspecten van dienstverlening op het gebied van personeel en organisatie. Zij wil een structurele bijdrage leveren aan het rendement van uw onderneming. Een goed doordacht en strategisch P&O-beleid helpt om ondernemingsdoelstellingen optimaal te realiseren. Met het vaststellen van heldere en liefst meetbare doelen en het structureel communiceren hiervan legt een organisatie een stevige basis voor het P&O-beleid. Zo wordt meteen duidelijk welke stappen gezet moeten worden.

Doe de HR-scan

Om u als ondernemer een duidelijk inzicht te geven in uw huidige P&O-beleid en welke stappen er voor de toekomst gezet dienen te worden, biedt PDC Veghel de PDC scan aan. Deze scan maakt in één oogopslag inzichtelijk welke aspecten van het P&O-beleid succesvol zijn en welke mogelijk nog verbetering behoeven.
Er worden vragen gesteld op de volgende terreinen:
 • De strategie van uw onderneming
 • Werving en selectie
 • Personeel- en salarisadministratie
 • Personeelszorg
 • Beloning en arbeidsvoorwaarden
 • Beoordelen en functioneren
 • Opleiding en ontwikkeling
 • Door- en uitstroom
Aan de hand van een vooraf door u ingevulde vragenlijsten en aangeleverde documentatie loopt een van onze adviseurs in een gesprek van ongeveer 1 uur met u een duidelijke risico-inventarisatie van de huidige situatie van de organisatie op de genoemde aandachtsgebieden door.

Wat levert u dit als ondernemer concreet op?

Naar aanleiding van het gesprek ontvangt u naderhand een bondig rapport met de aandachtsgebieden voortkomend uit de scan. In dit rapport vindt u:
 • Een overzicht van de mogelijke probleemvelden in uw P&O-beleid
 • Een objectieve visie van een onafhankelijke deskundige
 • Onverwachte inzichten in bepaalde aspecten van uw personeelsbeleid
 • Of juist een bevestiging van uw eigen denkbeelden
Adresgegevens

Postadres

Postbus 614
5460 AP  VEGHEL

 

0413 - 32 11 50
06 - 1240 14 73

 

info@pdcveghel.nl

 

Bezoekadres

 

Mountbattenweg 19
5466 AX  VEGHEL